AKADÉMIA BOJOVÝCH UMENÍ GENKIKAN

SAMURAJSKÉ ZBRANE

SAMURAJSKÉ ZBRANEBojové umenia a disciplína Samurajov fascinuje dodnes ľudí na celom svete, ich túžba po dokonalosti spojená s nezameniteľnou estetiku brnenia, zbraní a chovania ich robí jedinečnými a charizmatickými bojovníkmi.

Slovo Samuraj v japonskom jazyku znamená služobník, ich dušou je meč Katana, ktorý nosili skoro stále po ich boku, riadili sa kódexom zvaným Bushido v ktorom boli spísané ich povinnosti práva. Medzi ich typické zbrane patrili meč, krátky meč, dýka, luk, kopia. V našej skole sa venujeme výučbe všetkých týchto zbraní okrem luku.Školy ktoré učíme

Aiki Ken Do – Umenie šermu pochádzajúceho z Aikido, vytvorené Moriheyom Uyeshibom syntézou viacerých šermiarskych škôl ako napr. Kashima Shnden , Katori Shinto...

Aiki Jo Do - Umenie zaobchádzania s kopijou (bajonet) ,alebo palicou taktiež z Aikido, vytvorené Moriheyom Uyeshibom syntézou viacerých škôl ako napr. Hozoin ryu, Katori Shinto....

Ni To Ichi Ryu – šermiarske umenie ktoré používa dva meče naraz, založené Mijamoto Musashim

IAI DO + IAI JUSU- Umenie prekvapenia a tasenia meča školy Muso Jikiden Eishin Ryu Yamauchi Ha

Hojo - Šerm školy Kashima Shinden Jikishinkage Ryu typická so silnými pohybmi, Kiai (vedením a koncetrovaním energie).

Vo všetkých japonských disciplínach sa dáva veľký dôraz na koncentráciu, pohyb vnútornej energie, HARA (ťažisko tela, centrum fyzickej a psychickej sily) a dýchania.

SAMURAJSKÉ ZBRANE SAMURAJSKÉ ZBRANE

ÚVOD AKADÉMIA
O Akadémii
Učitelia akadémie
Kto nás učil
Harmonogram
Časté otázky
Na stiahnutie
Zoznam umení
TEAM GENKIKAN
Ferencz Závodský
Arnold Stancz
Ludovít Klein
Filip Abrhan
Robert Miško
Peter Kóňa
Viktor Mojzeš
DETI BLOG GALÉRIA
Začiatky
Dnes
FILIALKY
Slovakia
Holland
United Kingdom
Hungary
KONTAKT  
© 2013 GENKIKAN o.z.  Všetky práva vyhradené.
Created by SLOVAKIA Webdesign - tvorba web stránok